Cijfers

Filmproductie: Production accounting & budget control
Tax Shelter administratie bij de producent
Opmaak afrekeningen VAF, Screen Flanders, Tax Shelter, Eurimages
Voor gedane producties, zie Screen Flanders database en Linked-In
Algemene boekhouding: Tijdelijk inspringen bij plotse afwezigheden door ziekte of ongeval
Kennis van meerdere boekhoudpaketten zoals ProAcc, Ciel, Dave, …
Gespecialiseerd in analytische boekhouding
Nazicht boekhouding: kascommissaris voor VME’s
  Flexibele uren. Keuze dag- of uurprijs
Voor meer informatie of checken van beschikbaarheden, contacteer Annick